GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Titles: Wang Baochuan; Fragrant Girl (Nv Er Xiang) Artists: Fang Yanfen, Hu Jia, Luo Jianlang, Liu Kexuan, Ban Ri'an, Chen Pimei, Ouyang Jian, Liu Yuefeng, Chen Haoqiu; Fang Yanfen, Luo Jianlang, Huang Qiansui (?), Chen Haoqiu, Ma Xiaoying, Zhang Xingfei
Object ID
1999.055.005.076