GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lady Xueyan (Xue Yan Niang); Beauty Fades from Twelve Ladies' (Xiang Xiao Shi Er Mei Ren Lou). Artists: Deng Biyun, Luo Jianlang, Chen Jintang, Tan Qianhong; Yan Fen, Fang Yanfen, Chen Jintang, Ren Jianhui, Tan Qianhong
Object ID
1999.055.005.092