GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title (movies): Cui Cui The Love in Xinghua Brook (Xing Hua Xi Zhi Lian) Artists: Wang Zhiyun (?),. Liu Sijia, Lin Dai, Yan Jun, Bao Fang; Lin Dai,. Yan Jun, He Bing, Wang Yuanlong, Gu Wenzhong
Object ID
1999.055.005.098