GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Sweet Girl's Fancies (Yu Nv Fan Xin); The story of Xuedie (Xue Die Huai Xiang Ji) Artists: He Feifan, Wu Junli, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Bai Longzhu; He Feifan, Wu Junli, Chen Jintang, Li Xiangqin, Ouyang Jian, Xue Yanmei, Shao Xinquan, Lin Jintang
Object ID
1999.055.005.107