GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Song of the Phonix Seeks His Mate (Yi Qu Feng Qiu Huang) Artists: He Feifan, Li Baoying, Luo Jiaquan, Shi Yanzi, Liang Suqin
Object ID
1999.055.005.113