GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance So is the Lord's House Guarded Like A Floodgate (Yi Ru Hou Men Shen Si Hai) ; Eighteen Arhats Defeated Roc Artists: Fen Yanfen, He Feifan, Lin Jiasheng, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Ma Xiaoying, Cen Guoli; Xin Mazai, Yu Lizhen, Feng Huang Nv, Ouyang Jian, Su Shaotang
Object ID
1999.055.005.114