GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Kissing Consubine Again (Chong Wen Qie Zhu Chun); The Beauty (Jiang Shan Yi Mei Ren) Artists: Zhong Yunshan, Xian Jianli; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi
Object ID
1999.055.005.115