GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Last Day of King Zhou and Daji (Shan He Xue Lei Mei Ren En); The Tragic Death of Lam Doi-yuk (Daiyu Hun Gui Li Hen Tian) Artists: Mai Bingrong, Li Baoying; Li Baoying
Object ID
1999.055.005.116