GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Three Trials of Yuk Tong Chun (San Shen Yu Tang Chun); The White-golden Dragon (Bai Jin Long) Artists: Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Mei Xing, Hu Jia, Cui Zhiqiang, He Xianghong, Ruan Xiaonong, Ban Shaopo, Chen Tieshan; Zhong Yunshan, Chen Cailan, Zhu ?, Mei Xing, Li Jin?
Object ID
1999.055.005.117