GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Scholar Becomes Rich (Hua Ran Zhuang Yuan Hong); The Story of Hsi Shih (Xi Shi Zhuan) Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying, Ying Lili, Ban Ri'an, Xiao Zhongkun; Wen Wen, Zheng Jielian, Li Jue, He Shaoming, Guo Jianmin, Liu Lianguang, He Jianhun, Liang Huijun, Liang Jieling, Chen Dong, Ouyang De, Li Ming
Object ID
1999.055.005.118