GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story Happened near Siang River (Xiang Jiang Hua Yue Ye); Artists: Zheng Junmian, Li Baoying, Lu Xiaoping, Mei Xing, Hong Lingnv, Lu Baiping, Deng Yuxia
Object ID
1999.055.005.119