GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Impetuous Generals (Diao Man Yuan Shuai Mang Jiang Jun); Gragon and Phenix Celebrating the New Year Artists: Feng Huang Nv, Mai Bingrong, Huang Qiansui, Chen Haoqiu, Shao Xinquan, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Bai Yanhong, Liang Jiabao; Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Zhu Xiuying, Xiao Zhongkun, Ren Bing'er, Chen Jintang, Li Ruodai, Liang Cibo, Liang Jiabao
Object ID
1999.055.005.127