GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Lin Chong Artists: Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Zheng Qiwen, Luo Jiabao, Feng Jinghua, Wang Zhongwang, Ma Jinniang, Shao Kunlun, Huang Chaoquan, Shao Lianquan, Liang GUoqiang, Yang Yansheng
Object ID
1999.055.005.137