GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Biding Farewell to Little Sisiter (Song Mei Chong Gui Nan Ren Lei) Artists: Xian Jianli, Zhong Yunshan, Jiang Cuiyun
Object ID
1999.055.005.138