GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hero and Beauty (Ying Xiong Gan Dan Mei Ren Xing), The Mad Monk by the Sea (Bi Hai Kuang Seng); Prince Returns ( San He Ming Zhu Bao Jian), Witness for the Prosection (Fu Zheng Qi Xiong). Artists: Xin Ma Shizeng, Lin Dan, Chen Jintang, Chen Haoqiu, Liang Cibo, Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Ouyang Jian, Ma Xiaoying; Xin Mazai, Deng Biyun, Liang Xingbo, Shao Xinquan, Hong Bo, Mai Xiansheng, Li Yanhong, Ren Jianhui, Feng Huang Nv, Xian Lijian, Mai Bingrong, Ren Bing'er, Shao Xinquan, Zhang Sheng
Object ID
1999.055.005.142