GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Qin Xianglian, Pan Jinlian, Saving Prince from Enemy (Bai Wan Jun Zhong Cang A Dou); The Marriage of Top Scholar (Zhuang Yuan Hong). Artists: Feng Yanfen, Chen Jintang, Ban Ri'an, Liang Cibo, Zheng Sheng, Wu Mulan, Li Yun, Huang Kunlun; Li Hui, Xiao Zhongkun, Lu Xiaoping, Li Baolun, Miao Sheng, Mai Xinsheng, Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Lin Jiasheng, Ban Ri'an
Object ID
1999.055.005.143