GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Wild-goose Is at the Door (Hong Yan Xi Lin Men); Making A Vow before Stars at the Hall of Everlasting Life (Qi Yue Qi Ri Chang Sheng Dian). Artists: Xin Mazai, Fang Yanfang, Tan Qianhong, Su Shaotang, Shao Xinquan, Ouyang Jian, Ban Ri'an, Yan Taohong; Xin Ma Shizeng, Wu Juli, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Liang Cibo, Ren Bing'er
Object ID
1999.055.005.148