GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Tang Bo Mao Jian Qiu Xiang; Singing for A Living at River Bank (Jiang Pan Mai Ge Sheng). Artists: Zheng Junmian, Zheng Guobao; Jiang Cuiyun, Li Yanpin
Object ID
1999.055.005.155