GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Xiao Xiang Qin Yuan, Lovesickness (Xiang Si Hen), Looking for the Treasure Box in Moon Palace (Yue Gong Xun Bao He); Regreting to Love Playboy (Cuo Ai Bo Qing Lang), Wangjiang Pavilion (Wang Jiang Ting). Artists: Lv Hong, Hong Xian Nv, Liang ?xiang; Mei Fen, Zheng Qiwen, Chen Xiaofeng
Object ID
1999.055.005.159