GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Last Emperor of Chen Paying Homage to His Two Concubines (Chen Hou Zhu Ye Ji Shuang Fei) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Chen Jintang, Zheng Guobao, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Mai Bingrong
Object ID
1999.055.005.161