GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Overload of Western Chu (Gai Shi Da Ying Xiong Chu Ba Wang) Artists: Mai Bingrong, Luo Yanqing, Chen Jintang, Ren Bing'er, Liang Jiabao, Xin Haiquan
Object ID
1999.055.005.167