GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Golden Dragon and Silver Phenix Celebrating Coming Spring (Jin Long Yin Feng Ying Xin Sui), Beating Drum to Urge Army (Ji Gu Cui Jun), The Story of Dragon and Phenix (Long Feng En Chou); Lin Chong Artists: Feng Huang Nv; Lin Jiasheng, Li Baoying, Ren Bing'er, Sai Qilin
Object ID
1999.055.005.174