GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Setting Fire on the Capital of Yan Artists: Li Liehao, Wu Mulan, Jiang Feng, Zhang Sheng, Zhao Mei'e, Li Cuixia, Bai Xingfen, Huang Kunlun, Zhou Zhigang, He Wen, Mei Laoteng, He Shaoshan, Huang Hansheng
Object ID
1999.055.005.175