GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jingke Artists: Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Ma Jinliang, Luo Jiabao, Zheng Qiwen, Wang Zhongwang, Feng Jinghua, Shao Kunlun, Xie Tianxiong, Wang Chaoquan, Liang Guoqiang, Lin Ruiping
Object ID
1999.055.005.176