GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Revenge of the Hero (Ying Xiong Bi Xue Xi Qing Chou) Artists: Liang Cibo, Mai Bingrong, Huang Gan?, Liu Mingying, Tan Qianhong, Fenghuang Nv, Liang Xingbo, He ?fan
Object ID
1999.055.005.180