GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story of Beauty (Qing Guo Qing Cheng Bi Xue Hua); Harmony Sisters-in-law (Gu Sao Qi Yuan Chuan Jia Hua) Artists: Yu Jia, Nan Hong, Liang Xingbo, Liang Cibo, Guan Haishan, Li Shaoqin, Liang Jiabao, Xiao Juhong, Lu Zhongling; Yu Jia, Nan Hong, Liang Xingbo, Li Xiangqin, Guan Haishan, Liang Jiabao, Xiaojuhong, Li Jingjun, Lu Zhongling, Xiao Liping
Object ID
1999.055.005.196