GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Death of a Loyal Warrior (Bi Xue Xie Chun Qiu); Wang Kui and Gui Ying (Wang Kui Yu Gui Ying). Artists: Lin Jiasheng, Wu Junli, Zhu Shaopo; Mai Bingrong, Li Baoying
Object ID
1999.055.005.197