GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Merciless Sword under Merciful Heaven (Wu Qing Bao Jian You Qing Tian), The Story of Liu Yi: Farewell in Dong Ting Lake (Liu Yi Zhuan Zhi Dong Ting Shi Song) Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying; Long Jianxiao, Mei Xueshi
Object ID
1999.055.005.199