GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Happiness Is at Door (Qian Hong Wan Zi Xi Lin Men) Artists: Deng Biyun, Li Baoying, Liang Suqin, Zhu Xiuying, Xu Qingqing, Li Wanxia, Gu Qingfeng
Object ID
1999.055.005.206