GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jade Horse Flirting with Golden Phenix (Yu Ma Tiao Qing Jin Feng Huang) Artists: Xin Ma Shizeng, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Liang Shaoxin, Zheng Xingfei
Object ID
1999.055.005.207