GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Great Prospect (Qian Cheng Wan Li); Chasing Han Xin in the Moonshin (Yue Xia Zhui Han Xin). Artists: Mai Bingrong, Lin Jiasheng, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Chen Haoqiu, Yan Qunfang, Bai Longzhu; Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Liang Xingbo, Liang Cibo, Nan Hong, Su Shaotang, Hu Jianying, Yan Qunfang, Ou Weiquan, Ye Yongxia, Li Zongyao
Object ID
1999.055.005.216