GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Two Immortals of the Pavilion of the Moon (Shuang Xian Bai Yue Ting); A Great Prospect (Qian Cheng Wan Li). Artists: He Feifan, Wu Junli, Feng Huang Nv, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Bai Longzhu; Mai Bingrong, Lin Jiasheng, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Chen Haoqiu, Yan Qunfang, Bai Longzhu
Object ID
1999.055.005.217