GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Switch-Over (Zhen Jia Qiao Lang Jun) Artists: Deng Biyun, Su Shaotang, Wu Junli, Ying Lili, Liang Suqin, Xu Qingwen
Object ID
1999.055.005.223