GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Butterfly and Red Pear ( Die Ying Hong Li Ji); Rich Peony (Fu Gui Mu Dan Hua). Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Liang Cibo, Su Shaotang, Ren Bing'er Xin Ma Shizeng, Fang Yanfen, Chen Jinrong, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Bai Longzhu, Ou Jiasheng
Object ID
1999.055.005.225