GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Setting Fire on Yan City (Huo Shao Yan Wang Cheng) Artists:\ Li Liehao, Wu Mulan, Wang Feng, Zhang Sheng, Zhao Mei'e, Li Cuixia, Bai Xingfen, Huang Kunlun, Zhou Zhishan, He Wen, Mei Laoteng, He Shaoshan, Huang Hansheng
Object ID
1999.055.005.226