GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Inventory of Heroes in Three Kindom Period (San Guo Ying Xiong Lu); Poetic Genius (Ba Cai Zi Hua Jian) Artists: Li Cuixia, Ye Menghen, Miao Sheng, Lu Liqing, Pan Shaotao, Feng Jinghua, Guo Shaowen Xian Ganchi, Lu Liqing, Feng Yuling, Li Fengpin
Object ID
1999.055.005.227