GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Reel to Reel audio Tape Title: Jian Wu Gao Ge(Dancing and Singing with a Sword)(Nan Sheng Stereo) Side 1: Jian Wu Gao Ge 1.Yen Gui Ren Wei Gui(Swallows Have Returned But Not People)by Cui Miao Zhi 2. Tai Tai Zha Che(Wife is Driving)by Huang Jin -Ai and Zhong Zhi-Xiong 3. Hua Xiang Yin Dye Mang(The Fragrance of Flowers Keeping the Butterflies Busy) (chorus) 4. Ming Xing Meng(The Dream of Being a Star) by Jiang Feng and Feng Yu-Ling 5. Nu Er Xin(A Girl's Mind) Side 2: Shi Dai Qu(Popular Songs:) 1. The Pipa Nu(The Pipa Lady )(by Cui Miao Ping) 2. Mu Yang Ge(A Song of the Shepherd)(Chorus) 3. Rong Xian Zai((The Boy of the Velvet Thread)by Lu Xiao Ping and Lu LI-Qing 4. Feng Yi Nu(The Seamstress)(by Lu Li Qing) 5. Bie Li Yin(A Song of Saying Good Bye)(by Jiang Cui Yun) 6. Zhi Zhu Wu( The Spider Dance)(chorus) 7. Diao Hu Li Shan(Tricking A Tiger Out of the Mountain)(by Xin Liao Xia Huai and Li Yan Ping) 8. Peng Cheng Wan Li( Travel Ten Thousand Miles like a Rook) bu Lu Hong and Zheng Jun Mian 9. Shi Shui Liu Nian(Years Slipping Away Like Water)(by Cui Miao Zhi)
Object ID
1999.055.005.002