GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Dan Qing Pei(The Matching of Blue and Red) by Xin Ma Shi Zeng( as Ma Shi Liang), Wu Jun Li(as Li Yuan Su), Xin Liao Xia Huai(as Fan Xi Ren), Xin Mai Bin Rong (as Cao Ba), Xiao Gan Luo(as Li Xiang Qian),(no name)(as Mei-er),(No name ) (as Jia Zheng Dao)
Object ID
1999.055.005.014