GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title: MonI&II Xue Luo Shan(The Bloody Shirt))( I)(Nan Sheng Stereo) MonI & Mon II Artists: Playwright:Tang Di-Sheng Ho Fei-Fan as Du Xian-Lang,Liang Xing -Bo as Xu Zhen-Bang, cheng Feng-Xian as Xu Li-Er, Su Shao-Tang as Xiao Xiao-Lin, Li Fen-Fang as Xiao Mei-Jiao, Bai Long-Zhu as Xiao Shan, Xue Jian-Sheng as Xu Jia-Sheng and Li Bao-Lun as Qin-Zhen
Object ID
1999.055.005.034