GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title: 1.Chuan Feng De Yi( Riding on the Crest of Success)(Mei Sheng Stereo) 2.Ye Yan Chuan Gong (Banqueting the Boatman at Night) Artists: 1.Chuan Feng De YI (Riding on the Crest of Sucess): Zheng Jun-Mian as Chang Feng-Fan, Zheng Guo-Bao as Hu Chun-Hua, Liang Jin-Guo as Bi Gu, Mei Xing as Hu Tu-Song, Xiao Gan Luo as Chang Quan, and Lu Xian-Ping as Song's Wife 2. Ye Yan Chuan Gong(Banqueting the Boatman at Night): Zhong Zhi-Xiong, Wu Mu-Lan,Liao Zhi-Wei, Mai Qiu-Nong, Jin Hui-Yi and Ou wei-Quan
Object ID
1999.055.005.037