GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title: Shan Xiang Feng Yun(The Legends of the Mountain Village)( China Records) Artists: Playwright: Wu You-Heng Accompanied by the Esemble of Cantonese Opera House, Canton Province Hong Xian Nv as Liu Qin, Li Guo-Rong as the Commissioner, Rong Jian-Ping as the Squad LeaderLi, Tan Xiang-Ming as Hu-Zi, Huang Chao-Quan as Lin Ke-Yi, Lo Ping-Chao as Hei-Niu, Lo Jia-Bao as He Fong, Zheng Pei-Yin as Chun- Hua, Liang Jian-Dong as Liu Shan-Bao, Shao Kun Lun as Liu Li-Ren, Wen Jue-Fei as Wan Xuan-Zhi, Liang Guo-Xiong as Guan Tian-Jue, Hong Hong as the fourth daughter, and Mai Wei-Jia as the Squad Leader Di Addition at the end: Han Ye Ji Fei Luan( Mourning Fei Luan on a Cold Night)
Object ID
1999.055.005.038