GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Description
Title: Fu Mai Qi Er(Husband selling the Wife and Children) Artists: Jiang Ping as Chang Hua-Jun,Cui Miao-Zhi as Wu Ping-Xiang, Li Hao-Sheng as Chang Xiu-Hu, Lu Xiao-Ping as Weng Yin-Mei, Ning Meng as Chang Dao-Lin, Du Guo Wei as Chang Mai-Gui, Li Jin-Fan as Madam Weng, and Li Bao-Fan as Weng Bao
Object ID
1999.055.005.045