GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic. Dreams of the Red Chamber (Jin Xin Opera) Xiao Yue-Bai (Xin Yun Opera) Dreams of the Red Chamber: Li Wen-suo as Jia Bao-yu; Li Bao-yin as Lin dai-yu; Zhong Li-rong as Xue Bao-chai; Liang Qin-yun as Qin Wen; Hu Cui-ping as Wang Fang jie; Chen Hui-zhen as Zi Juan; Pan Xiao-tao as the Matriarch Jia; Fu Biao-an as Jia Zheng. Xiao Yue-bai: Li Wen-suo as Xiao Yue-bai; Zhong Li-Rong as Hua Piao-ling; Li Bao-yin as Chang Lu-qin; He Yan-yan as Liang Mei-juan; Xin Liang Xin-bo as Yu Li-fan; Xiao Gan-luo as Xie Tian-ci; Bai Wen-biao as Chang Bo-le; Chen Jue-fan as Zhao Ji-cheng; Ly Ju-yang as the store-owner Liang; Li Xian-qin as Hu Mei-liam; Chang Xin-fei as Du Jiang-chang; Li Xue-you as Xiao Yue-ming; Li Bao-lun as the elder Zhao; and Mo Jin-cheng as Xiao Ri-ming.
Object ID
1999.055.005.050