GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Meng Jiang Nv Searching for her Husband Thousands of Miles away Wong Bao-Chung Guan Yun-Zhang Provokes Cao Cao for Three times Chang-Er Soaring to the Moon Meng Jiang Nv: Xian Jian-li as Meng Jiang-nv; Lin Jia-sheng as Wan Qi-liang; Hong Xian-nv as wan Er; Lao Zhi-wei as Chang Jin; Wu Mu-lan as Chang's wife; Xiao Gan-luo as the officer. Wong Bao-Chung: Chen Cai-lan as Wong bao-chung; Zhong Zhi-xiong as Xue Ping-gui; Zhu Ding-he as Zhu Yi-sheng; Bai Long-zhu as Prime Minister Wong; and Zhen Yang as Chun Tao. Guan Yun-zhang: Miao Shen as Guan Yun-zhang; Li Cui-xia as Cao Cao; He Da-? and Zhu Ding-he as soldiers; He Qian-er and Fong Yu-ling as sisters-in-law. Chang-e Soaring to the Moon: Chen Lu-wei as Chang E; Jin Jian-fong as Ho Yi; Shao Xin-quan as Feng Meng; Dong Yu-xia as the fairy; and Mai Shen as the celestial.
Object ID
1999.055.005.052