GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic The Love Afterlife (Jin Xin Opera) The Spirit of Yu-Li Chen Shi-Mei Denying His Wife Punishing Jin-Zhi While Drunk The Love Afterlife: Zhong Yun-shan as Emperor Shun; Li Hui as Meng Li-jun; Xin Xin-bo as Xia Qiu-dong; Xin Mai Bin-rong as Huangpu Shao-hua; Jiang Li-hong as Su Ying-xue; Li Jing-fang as the Empress; and Zhu Shao-bo as the nanny. The Spirit of Yu-li: Li Bao-yin as Li Niang; Chen Xiu-yin as Mong Xia; Chen Hua-ling as Yun Qian; and Fu Biao-an as Mr. Cui. Chen Shi-mei: Zhong Yun-shen as Chen Shi-mei; Xu Qin-qin as Qin Xiang-lian; Fong Jin-? as Judger Bao; He Da-? as Qin Yue-de; and Sheng Xiu-jan as Princess Long Hua. Punishing Jin Zhi: Li Wen-suo as Guo Ai; Zhong Guo-bao as Jin Zhi; Xiao Gan-luo as Emperor Tong; He Yan-ling as Xi Chun; Zhou Zhi-jian as Guo Zhi-yi; Dong Yu-xia as He's wife; and Wen Quan as Mr. He.
Object ID
1999.055.005.053