GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Autumn Regrets of the Traveler's Path (Ketu qiuhen, Jin Xin Opera) Stealing the Poem Draft at Night (Mei Sheng Opera) The Tragedy of the Ching Palace (Jin Xin Opera) Hu bu gui (Fong Ming Opera) Autumn Regrets: Zhong Yun-shan as Mu Fong-xian; Liang Su-qin as Mai Qiu-juan; Li Jin-chang as Chen Da-wen; Bai Yan-hong as Xiao Hong; Li Jin-fang as Qin (?); and Hong Xia-nv as Qing Mong-xian. Stealing the Poem Draft: Zhong Yun-shan as Pan Bi-zheng; Xian Jian-li as Miao Chang; Liao Zhi-wei as Jin An; and Bai Yan-zi as Jing An. The Tragedy of Ching Palace: Zhong Yun-shan as Emperor Guangxu; Bai Yang as the imperial concubine Jan; Li Hui-xia as Jin Li; Xin Bin-rong as Wong Shang; Fong Jin-hua as the Empress Cixi; Zeng Yun-fei as Li Lian-ying. Hu Bu Gui: Luo Tong-sheng as Wen Ping-sheng; Li Bao-ying as Ping-niang; Xin Xia-huai as Ms. Wen Fang; Xin Xin Bo as Sheng Hua-tuo; Lu Li-qin as Fong Ke-qin; Zheng Yun-fei as Fong Shan-lang; and Wan Qian-hong as Chun Tao.
Object ID
1999.055.005.057