GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Greeting the Spring and Embracing the Happiness (Jin Xin Opera) Tong Bo-hu Choosing Qiu-Xiang (Hong Yun Opera) The Third Trial for Yu-Tong-Chun (Jin Xin Opera) Bai Jin-long Greeting the Spring: Zhong Zhi-xiong as Chang Lai-fu; Cui Miao-zhi as Hua Fong-chun; Fu Biao-an as the teacher; Mei Xin as Huang Jin-wan; Hu Cui-ping as Mrs. Huang; and Ying Yan-ying as the teacher's wife. Tong Bo-hu: Tian Ya as Tong Bo-hu; Cui Miao-zhi as Qiu Xiang; Xin Ban Ri-an as the matriarch; Xin Bai Xue-xian as Huo Cui-lian; Chao Zi-biao as Zhu Zi-shan; Mai Qin-jia as Monk Fa-Qin; Tan Ya-wen as Hua Wen; Chen Yun as Hua Wu; and Mai Xu as Dong Xiang. The Third Trial: Zhong Yun-shan as Huang Jin-long; Cui Miao-zhi as Yu Tong-chun; Mei Xin as Cong Gong-dao; Hu Ru as Ms. Shen Pi; CuiZhi-qiang as Shen Yan-ping; He Bo-jiang (?) as Shen Song-zhou; Ran Xiao-nong as Chun Jin; Zhu Xiao-bo as Official Liu; Chen Tie-shan as the mistress and the county minister Hong. Bai Jin-long: Zhong Yun-shan as Bai Jin-long; Chen Cai-lan as Zhao Yu-niang; Zhu Guang as the detective; Mei Xin as A Ming; and Li Jin-fan as Zhao's father.
Object ID
1999.055.005.058