GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Peony Pavilion-Awaken From a Dream (Mudan Ting Jing Meng) (Yu Le Stereo) (compiled by Tang Disheng) Artists: Zhong Yushan, Chen Fengxian, Mei Xing, Bai Longzhu, Lu Xiaoping, Jiang Cuiyun, Li Baolun, Xin Bingrong
Object ID
1999.055.005.071