GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Crab Beauty (Xie Mei Ren) Artists: Yu Lizhen, Feng Huang Nv, Ouyang Jian, Huang Chaowu, He Jingji, Yun Yanmei (?), Shao Xinquan, Chen Xiaohan
Object ID
1999.055.005.078