GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Killing Greybeard with Blooded Hands Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Tan Lanqing, Shao Xinquan, Liu Yuefeng, Yu Huifen, Wang Chennan, Li Qifeng
Object ID
1999.055.005.080